logo

Alsó extrémitás SKELETON

Az alsó végtag csontvázában elkülönítik az alsó végtag övének csontvázát és a szabad alsó végtag csontvázát.

Medencecsont. A medencecsont egy lapos csont, amelyet három különálló csont fuzionálásával alakítanak ki: az ízületi, a szemérem és az isiában (45–46. Ábra). Ezeknek a csontoknak a testei összekapcsolódva acetabulumot képeznek.

Az acetabulum egy mély fossa, amelyet egy magas él határol, amelyet alulról egy acetabulum bevágás szakít meg. Az acetabulum középpontja, amelyet acetabulum fossa néven neveznek, durva, és a combcsont fej ligamentumának kapcsolódási helyét szolgálja. Az acetabulumban a combcsontfejjel történő artikulációhoz a Hold alakjának sima ízületi felülete van - a Hold felülete.

A ilium az acetabulum felett helyezkedik el, a szemüveg van elöl és lefelé, az ischium pedig alul és hátul. Az ülő- és szemüregcsontok korlátozzák egy nagy méretű ovális forma obstruktív nyílását, amelyet egy kötőszövet obstruktív membrán szorít meg.

Az illum egy hatalmas testből és egy vékonyabb szárnyból áll, amely a csípő mellkasának tetején végződik, és a mellkas végét kinyúlik elöl és hátul, és így a csípő gerincét képezik. Különbséget kell tenni a felső és az alsó csípő gerinc, valamint a felső és alsó csípő gerinc között. Az iliac szárnya konkáv belső felülete képezi az iliac fossa-t. A csípő szárnyának külső felületén három homlokvonala van (elülső, hátsó és alsóbbrendű), amelyekhez a csípőizmok kapcsolódnak. A fül alakú felület mögött és mediálisan helyezkedik el, az azonos nevű szakrális felülettel derülve.

Az ischiumnak van egy teste és egy ága, amely átjut a szeméremcsontba. Az ischium kanyarában van egy ischialis tubercle, mögötte és fölött az ischium. Az illíma és az ülő gerinc között nagy ülőhorony található, és az ülő gerinc és az ischialis gumó között kicsi ülőhorony található..

A szeméremcsontnak van egy teste és két ága - a felső és az alsó. A szeméremcsont ágak szögben vannak elhelyezve. A sarok medialis felületén egy szimfiziális felület található. Csatlakozik az ellenkező csont ugyanazon felületéhez, és ezáltal szemészeti simfízist képez..

A szabad alsó végtag felépítését az 1. ábra szemlélteti. 47.

Combcsont. A combcsont az emberi test leghosszabb csőcsontja (48. ábra). A proximális pineális mirigy a combcsont azon feje, amely arra szolgál, hogy kapcsolódjon a medencecsont acetabulumához. A fej ízületi felülete mediálisan és felfelé van irányítva, a combcsont fejét a felületén hordozza - a combcsont fej ligamentumának rögzítési helye. A fej áthalad a combcsont nyakába, melynek testénél két gumi található: oldalsó oldalról - a mediális oldalról a legfontosabb csíra - a kis csuklóról. A nagyobb trochanter alján egy mélyedés található - trochanteric fossa. Az elülső nyársak között egy intertrochanteric vonal látható, a hátul pedig intertrochanteric címer.


A frenikus combcsont hengeres alakú. Elülső részén a megkönnyebbülés sima, hátulján egy durva vonal található, melyben egy oldalsó ajka van, amely a fenékrész tuberositásában végződik, és egy mediális ajak a prokrimálisan áthalad a gerincvonalig. Az izmok a leírt gólyákhoz, vonalakhoz, gerinchez kapcsolódnak, tapadásuk miatt ezek a struktúrák megjelennek a csonton. Az alábbiakban mindkét ajkak eltérnek, és háromszög alakú popliteális felületet képeznek.

A combcsontok disztális epifízisén két condyles található: a medialis laterális, amelynek között hátul mély intercondylaris fossa, és elöl egy kissé konkáv patella felület található.

A patella egy szamamoid csont, amely a négyfejű femoris inak vastagságában fekszik. A patella teteje lefelé, az alap felfelé, az izületi felület vissza.

Sípcsont. A sípcsont a rostához képest mediálisan helyezkedik el (49. ábra).

Hosszú csőcsontokra utal. A proximalis tobozmirigy erős, széles, két condyllel rendelkezik: medialis és laterális. A rajtuk elhelyezkedő felső ízületi felületet két konzolra osztják az interdydylaris emelkedés. Az elülső és a hátsó intercondylar mezők, amelyek a keresztezett szalagok kapcsolódási pontjai, az interdydylaris kiemelkedés előtt és hátul helyezkednek el. Alulról a sípcsonti oldalsó condylen egy fibularis ízületi felület van, amely a fibulához kapcsolódik.

Háromszög alakú sípcsont diaphysis. A proximális pineális mirigy közelében lévő akut elülső él áthalad a sípcsont tuberositásában - a négyfejű femoris inakának kapcsolódási helyén. Az alsó láb interoszeous membránja van rögzítve az oldalsó (interosseous) élhez. A medialis él határolja a medialis és a hátsó felületet. A sípcsont disztális epifízisén egy alsó ízületi felület található, amely a láb kimenetelével történő artikulációhoz vezet. A medialis oldalon lefelé irányuló párkány van - a mediális boka ízületi felülettel van felszerelve, az oldalsó oldalon pedig a fibuláris bevágás.

Szárkapocscsont. A fibula vékony, hosszú, cső alakú csont (lásd 49. ábra). A proximalis epiphysis az a fej, amelyen az izületes felület helyezkedik el, hogy összekapcsolódjon a sípcsont proximalis epiphysisével. A fej felett egy hegyes csúcs ér véget. A nyak segítségével a fej egy háromszög alakú testbe jut, amely alján egy vastagabb oldalsó boka végződik, és egy ízületi felülettel van felszerelve..

A tarsus csontok. A tarsus vázában hét szivacsos csont található, amelyek két sorban helyezkednek el (50. ábra). A proximálisban a talus és a calcaneus található. A disztális - négyszögletes, scaphoid és három sphenoid csontokban: medialis, közbenső és laterális.

A faggyú a testből és a fej nyakából áll. A talus blokk a test felső felületén helyezkedik el, három ízületi felülettel rendelkezik: a felső, a mediális boka és az oldalsó boka, és az alsó lábszárcsontok megfelelő felületével van összekötve. A talus alsó felületén három kalcaneális ízületi felület található: a hátsó, a középső és az elülső. A hátsó és középső rész között áthalad a talus barázda. Az ovális alakú fej az izomzattal derül ki.

A tetején és az elülső csíkban artikulálódó mészkő hordozza a megfelelő izületes felületeket. A kalcaneus fontos szerkezete a talus támogatása - egy csont kiemelkedés, amely a talus fejét támasztja alá. A középső és a hátsó talaris ízületi felületek között egy kalcaneális sulcus fut, amely a megfelelő talus barázdával összekötve a tarsalis sinuszt képezi. A sinus a láb hátsó oldalán nyílik. A hátsó calcaneus calcaneal gumóval végződik.

A scaphoid a tarsus csontok második sorában fekszik mediálisan. Proksimális konkáv ízületi felülete a talus fejével izmos, és a domború disztális három sík ízületi felületet artikulál összekapcsolva a sphenoid csontokkal.

Három sphenoid csont a scaphoid elõtt fekszik, elfoglalja a tarsus mediális részét, és a metatarsális csontok alsó részén áll. A legnagyobb a medialis sphenoid csont. A középső és az oldalsó sphenoid csontok mérete nagyjából megegyezik.

A négyszögletes csont elfoglalja a tarsus oldalát. A calcaneus és az IV - V metatarsális csontok között helyezkedik el, amellyel izmosan állnak.

A metatarsus csontok. A metatarsus csontvázát öt rövid cső alakú csont képviseli, amelyek mindegyikében megkülönböztethető az alap, a test és a fej. A metatarsális csontok teste domború a láb hátsó része felé, alakja prizma. Alapjaikkal a metatarsális csontok a sphenoid és a cuboid csontokkal vannak összekötve, a fejek pedig a megfelelő proximális falákkal.

A lábujjak csontok. A lábujjak csontvázát a falak - a rövid csőcsonkok képviselik. Minden phalanx alapból, testből és fejből áll. A proximális falak alapjaikkal a megfelelő metatarsális csontokkal, a fejek pedig a középső falával kapcsolódnak. A középső falak a disztális falok alapjaival derülnek ki. A tarsus mediális széle csontok magasabbak, mint az oldalsó él csontok, amelyek miatt a láb ívei kialakulnak. A láb falának száma megegyezik a kezével, azaz a II - V ujjaknak három fala van, és kettőm van. Kisméretűek azonban. Az első ujj falai, különösen a távolabbi, nagyobbak, mint a második - ötödik ujjak.

KÖNYV csontok


A koponya két részlegre oszlik: agyi és az arcrészre. Az agy néhány csontjában (51. ábra) és az arckoponyban üregek vannak, levegővel kitöltve és az orrüreggel érintkezve. Tehát, az elülső csontok tartalmazzák a mellső sinusot.

A felső állkapocs a felső vagy a felső szinusz. A sphenoid csont a sphenoid sinus. Trellised - elülső, középső és hátsó sejtek. A csontok pneumatizálása (vagyis a levegővel feltöltött üregek jelenléte) csökkenti a koponya tömegét, miközben megtartja erejét. A hyoid csont különleges helyet foglal el, amely - bár az arca koponya csontokra utal - a nyak elején helyezkedik el, és a koponya fennmaradó csontjaihoz kötések és izmok kötik össze őket.

Hámcsont. Az okklitális csont pár nélkül van, a koponya hátsó és alsó részét foglalja el (52. ábra). A következő részeket különböztetjük meg benne: a mérlegek, a basilar részek és az oldalsó részek: Az összes rész összeolvadva zárja be a nagy pakama foramenokat, amelyek a koponyaüreget és a gerinccsatornát összekötik.

A laphámcsontnak a külső felületén egy külső okklitális kiemelkedés, a belső felületén pedig egy belső okklitális kiemelkedés van. Mindegyiktől lefelé az okifitalis csont nagynyílásáig, a külső és a belső occipitalis kréta leereszkedik. A mérleg külső felületét jobbról balra három külső vonal keresztezi. A mérlegek belső felületén kereszt alakú emelkedés található.

Az oldalsó részeket okklitális condyllek látják el, amelyek kapcsolódnak az I nyaki csigolyához. A hyoid idegek csatornái áthaladnak a condyles alapján. Az oldalsó széleken derékszögű bevágások vannak, amelyek ugyanazzal a temporális csontvágással összehasonlítva derékszögű nyílásokat képeznek - azok a helyek, ahol a belső derékszögű erek kialakulnak.

Az okitisz csont basilar része előre irányul, és a sphenoid csont testével olvadva egy lejtőt képez, amelyen a medulla oblongata található.

Sphenoid csont. A sphenoid csont pár nélkül van, a koponya aljának középső részét foglalja el (53. ábra). A következő részeket különbözteti meg benne: test, kicsi és nagy szárnyak, valamint a pterygoid folyamatok.

A sphenoid csont testének négyzet alakja van. A koponyaüreg felé néző felső felületén úgynevezett török ​​nyereget hordoz, közepén az agyalapi fossa (az agyalapi mirigy helye). A nyereg hátulját a nyereg hátsó része határolja. A sphenoid csont testén belül van a légút - a sphenoid sinus, amely az orrüreggel kommunikál.

Kicsi és nagy szárnyak nyúlnak ki a test oldalfelületétől. A kis szárnyak alján fekszenek a látási csatornák (a pályák bejutási pontjai a látóideg koponyaüregébe). A kis és a nagy szárnyak között a felső orbitális hasadék van, amely a koponyaüregből a pályára vezet. A nagy szárny alján láthatóak a török ​​nyereg jobb oldalán és bal oldalán lyukak: kerek - a pterygo-palatine fossa felé vezetve, ovális - a koponya alján nyíló és a gerinc alakú, a sphenoid csont gerincénél elhelyezkedő. A pterygoid folyamatok lefelé haladnak a sphenoid csont testétől. Mindegyik két lemezből áll - oldalsó és mediális. A pterygoid csatorna áthalad a pterygoid folyamat alján.

Az elülső csont. Az elülső csont pár nélkül van, a koponya elülső részét foglalja el (54. ábra). Az elülső csontokban a következő részeket különböztetjük meg: mérlegek, orr és két orbitális rész.

A pikkelyes csont egyenesen áll. A vízszintesen elhelyezkedő orbitális részek határán infraorbitális margó található. Fölött fekszenek a mellső ívek, amelyek a epiglottis középső részén haladnak. Gyógyászati ​​szempontból, kissé az infraorbitális margó felett, van infraorbitális foramen - a hármas ideg első ágának kilépési helye. Az oldalsó szupororbitális margó tovább folytatódik a zigomatikus folyamatban, amely a zigomatikus csont frontalis folyamatával együtt képezi a zigomatikus ívét. A mérleg vastagságában a medialis részében, a szupra tolerancia területén a légutak - az elülső sinus.

Az orbitális részek - jobb és bal - vízszintesen elhelyezkedő csontlemezek, amelyek képezik a pálya felső falát. Az orbitális részeket rácshorony választja el egymástól.

Az íj patkó alakú, és a hármas bevágás szélén helyezkedik el. Orr gerincével rendelkezik, amely részt vesz az orr-septum kialakításában, amelynek oldalain nyílások vannak, amelyek a frontális sinushoz vezetnek.

Ethmoid csont. Az ethmoid csont nem párosodik, és a sphenoid csont előtt helyezkedik el a frontális orbitális részei között (55. ábra).

A következő részeket különbözteti meg benne: merőleges és trellised lemezek, valamint két trellised labirintus.

A merőleges lemez leesik, és részt vesz az orrhéj kialakulásában (a nyitóval együtt). Felfelé folytatódik az úgynevezett kakascomb, amely a koponyaüregben lévő rács felett fekszik.

Az ethmoid lemez vízszintesen helyezkedik el, és nagyszámú kis lyukat tartalmaz, amelyeken keresztül a szaglóidegek az orrüregből a koponyaüregbe jutnak. A rácsosított labirintusok jobbra és balra függenek a rácsos lemezen. Mindegyik levegőt hordozó rácsos sejtekből épül fel, amelyek kommunikálnak egymással és az orrüreggel. A labirintus oldalfalát az orbitális lemez képviseli, nagyon vékony és törékeny, amely részt vesz a pálya mediális falának kialakításában. Két lemez nyúlik le a labirintus medialis falától - a felső és az alsó orrcsont.

Időbeli csont. Az ideiglenes csont párosítva foglalja el a koponya alsó oldalsó részeit (56. ábra). Megkülönbözteti a pikkelyes, a dob és a köves részeket.

Az ideiglenes csont pikkelyes része a koponya oldalfalának része. Az előre irányított zigomatikus folyamat a külső felületétől indul, amelynek alján mandibularis fossa található, részt vesz a temporomandibularis ízület kialakulásában.

|következő előadás ==>
A felső végtag csontváz|KÖNYV csontok

Hozzáadás dátuma: 2017-04-24; Megtekintések: 7760; RENDELKEZÉS A MUNKA ÍRÁSÁRA

Miből áll az emberi láb: a szerkezet részletes leírása

Az emberi láb egy összetett anatómiai struktúra, amely nagyszámú csontot, ízületi ízületeket, ízületi készüléket és más részeket tartalmaz. Az alsó végtag sérülések vagy betegségek által okozott károsodása bármely életkorú embernél megtalálható..

A csontváz felépítésének megismerése lehetővé teszi, hogy időben azonosítsák a kóros betegségek tüneteit és orvoshoz forduljanak.

Csont szerkezetek

Az emberi láb szerkezetének a fotóból és a leírásból történő tanulmányozása során egyértelmű, hogy alapja a váz része. Számos nagy csont (combcsont, sípcsont, ízület) és kicsi csontok vannak - patella, talus, combcsont, scaphoid, cuboid és ujjak.

A combcsont a comb fő csontszerkezete, mely egyik oldalán a medence, a másik oldalon az alsó lábcsontja van. A végén fej- és blokkszerű formációk vannak. A sípcsontot két csont alkotja: a sípcsont és a fibula. Ezek párhuzamosan futnak egymással és bokaízületet képeznek az alsó lábszárban.

A láb csontozatai változatosak. Általában 2 csoportra oszthatók: metatarsus és tarsus. A Tarsus tartalmaz: faggyú, kalcaneus, scaphoid, köbös és három sphenoid csontot. A metatarsust 5 cső alakú csontszerkezet képviseli. A metatarsus és a tarsus mellett vannak ujjfalak.

Az emberek gyakran kérdezik, mi a neve a csontnak a láb felett a láb felett? Ezek a problémák azzal a ténnyel kapcsolatosak, hogy a boka sérüléseivel a fájdalom pontosan annak területén lokalizálódik. A csontot ramnak nevezzük, és csonka piramis alakú.

A lábak minden csontszerkezete egyetlen egységet alkot, biztosítva az ember mozgásának és mozgásának lehetőségét. Törésekkel megsértik az ember motoros sztereotípiáját, ami a gyógyulás utáni hosszú távú rehabilitációt igényel.

Csuklók és nyálkahártya készülékek

Amikor az emberi láb diagramját nézzük, három nagy ízület látható: a csípő, a térd és a boka. A csípőízület az alsó végtagot és a törzset köti össze. A combcsont és a medence alkotja. A mozgás nagy tartománya, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy szabadon mozoghassanak, futhassanak és más mozgásokat végezzenek.

A ligamentus eszköz, amely öt ligandumot tartalmaz, erősíti az izületi artikulációt: csípő-femorális, szemérem-femorális, isiában-femorális, kerek és kör alakú zónák.

A combcsont, a sípcsont és a sípcsont képezi a térdízületet. A térd blokkszerű ízület, amely biztosítja az alsó láb hajlítását és meghosszabbítását. A három csont előtt egy patella, amely rögzíti a végbél femoris izmait..

A térd ízületi felületeit hyaline porc borítja, amely megkönnyíti a mozgást és megakadályozza a csontszerkezetek károsodását. A nagy motoros terhelés miatt az ízületet a csigák erősítik: elülső és hátsó keresztelő, belső és külső oldalsó. Korlátozják a mozgás amplitúdóját és megakadályozzák az ízületi felületek egymáshoz viszonyított elmozdulását.

A bokat alkotó alsó végtagok csontvázának struktúrái közé tartozik a mediális és az oldalsó boka, valamint a talus felső és oldalsó felülete. A hézag blokk alakú is, lehetővé téve a láb hajlítását és meghosszabbítását.

Figyelem! A boka sokféle lábmozgást biztosít. A hajlításon és meghosszabbításon kívül annak elrablása, csökkentése és forgatása is lehetséges. Ez növeli a boka sérülésének kockázatát, különösen sportolás esetén.

A láb minden csontját kis izületi ízületek kötik össze. Kevés mobilitást mutatnak a járáshoz és más mozgásokhoz.

A szalagok rugalmasságának és izomtónusának megsértése lapos lábhoz vezet. Ez egy gyakori betegség, amely gyermekkorban és felnőttkorban fordul elő. Kezelése mindig magában foglalja a láb anatómiai szerkezeteinek megerősítését..

Izomcsoportok

Az emberi test anatómiájának és izomszerkezetének tanulmányozása kimutatta, hogy a lábizmok az összes izomcsoport tömegének 40–45% -át teszik ki. Az egyik legfontosabb a fenék. 3 izom tartozik hozzá:

 • kicsiny falicska, lehetővé téve az alsó végtag oldalra történő elrablását;
 • középhajló, lehetővé téve a láb meghajlítását és hajlítását. Ezenkívül lehetővé teszi az ember számára, hogy előrehajolt testtel álljon;
 • nagy fenék - kiegyenesíti a lábát és stabil törzspozíciót biztosít.

A második legnagyobb izomcsoport a combon helyezkedik el. Az elülső felületen négyfejű csípő található, amely 4 különálló izomszerkezetből áll. Fő szerepe a térdhosszabbítás.

Ezen kívül az elülső felületen vékony, szabó, fésű és adduktor izmok vannak. Ezek révén a lábak a csomagtartó középvonalához vezetnek.

A comb felső részén és az alsó részben a comb területén több izom található: bicepsz, félig ín és félig membrán. Ezek a formációk biztosítják a térd hajlítását és stabilizálják az alsó végtag helyzetét járás közben.

Vigyázat! Futás és más hirtelen mozgások során a comb hátsó izmait leggyakrabban megsérülik. Lehet, hogy nyújtás vagy szakadás. Ezek a feltételek hosszú távú kezelést és rehabilitációt igényelnek..

Az alsó lábszár fő izomcsoportjai mögött találhatók. A talp és a borjúizom biztosítja a térdízület hajlítását. A comb hátsó részén különálló rögzítési pontok vannak, de a boka régióban egy közös Achilles-inak alkotják.

A láb elején a tibiális elülső izom található. Szerepe a sétahez szükséges láb meghosszabbítása.

A láb izomcsoportjai a talpon és a hátoldalon találhatók. Szükségesek a boka hajlítására és meghosszabbítására, valamint az ujjak ízületeire. Az izmok kicsik, de a kontrakciók során nagy erővel bírnak. A hüvelykujj a lábánál, a kezével ellentétben, nem rendelkezik külön izomformációkkal.

Ideg- és érrendszeri képződmények

Az alsó végtag anatómiai összetételének és szerkezetének tanulmányozása magában foglalja a vérellátással kapcsolatos ismeretek megszerzését. A láb véráramlása nem különbözik a test többi részétől. Vannak artériás, vénás és nyirokrendszeri erek is, amelyek mindegyike ellátja funkcióját.

Az artériás ágyat a combcsont ágjai ábrázolják, amelyek eltérnek a külső ízületi értől. A külső boka és a láb felé kis átmérőjű ágakra oszlik. Az alsó végtagon a combcsont, a popliteális, a tibiális elülső és hátsó artéria, valamint a láb artériás ívei vannak elkülönítve. Az utóbbi a hátul és a talpon helyezkedik el.

A vénás erek gyűjtik a vért a perifériás szövetekből, és a lábát az alsóbbrendű vena cava-ba továbbítják. A vénás vérű érrendszert két hálózat képviseli - a külső és a felületes. A lábak vénájában fordul elő a leggyakrabban megfigyelt varikozus változás, amely az azonos nevű betegséghez vezet.

Nyirokérre van szükség az intersticiális folyadék eltávolításához. A tápanyagok artériák, sejtek és vénák közötti cseréjének eredményeként alakul ki. A nyirokrendszer megsértésével ödéma, összehúzó erek és lágy szövetek alakulnak ki.

A láb beidegzését vegetatív, motoros és szenzoros rostok biztosítják. A motoros idegek szükségesek az önkéntes, azaz tudatvezérelt mozgások, valamint a reflex tevékenység.

Az érzékeny rostok biztosítják a bőr érzékenységét, valamint a propriocepció érzetét. Az egyes testrészek elhelyezkedésének ez az érzése, anélkül, hogy szemrevételezéssel ellenőriznék őket. Az autonóm idegrendszer biztosítja az érrendszer kialakulásának normál tónusát és a lágy szövetek táplálkozását. Munkájának megsértése trófiai rendellenességekhez, fekélyek kialakulásához vezet.

Funkciók

A láb egy összetett szerkezet, amely az emberekben fejlődött ki egy hosszú evolúció eredményeként. Az alsó végtag szükséges a test függőleges helyzetének, valamint a térben történő mozgásának fenntartásához. Minden szerkezete lehetővé teszi a járást, a futást és az ugrást..

A combcsont, a rost és a többi csontképződés „merev” alapot képez a mozgásokhoz, az izmok pedig lehetővé teszik. Az izomrostok összehúzódhatnak, ami biztosítja a csontok egymáshoz viszonyított mozgását.

Bármely mozgás mindig kapcsolódik az izom-csontrendszer mechanikai terheléséhez. A kötési ízületek és az ízületek csökkentik azt.

Következtetés

Az alsó végtag bonyolult felépítésű, és tucatnyi csontképződést, izomot, szalagot, artériát és idegcsontot tartalmaz. A lábrészek anatómiai felépítésének és nevének ismerete mindenki számára lehetővé teszi a lokalizáció és a betegség tüneteinek kialakulásának lehetséges okainak azonosítását kellemetlen érzés esetén.

A lábak izmai: anatómia, szerkezeti ábra, az alsó végtagok izomcsoportjai

Az emberi test lenyűgözi az egyes alkotóelemek szerkezetével és ésszerűségével. Ebben a cikkben mindent lépésről lépésre tanulmányozunk, az emberi lábak anatómiájára összpontosítunk, elemzzük az izomszerkezetet a nevekkel és megvizsgáljuk a képeket. Ez különösen hasznos információ a sportolók számára, tehát a végén minden csoport számára megvitatjuk az alapvető gyakorlatokat.

Csontozat

Az oszteológia rendkívül érdekes és sokoldalú tudomány. Az alsó végtag csontvázának felépítése a következőket tartalmazza: combcsont, alsó láb (több - és peroneális), láb (tarsus, metatarsus, ujjak fala).

Mint láthatjuk, a szerkezet rendkívül összetett és érdekes..

Fő munkájuk: az emberi mozgás az izomszövet miatt.

Izom fiziológia

A csíkos izmok a csontvázon helyezkednek el, és összehúzódás révén az egész testet mozgásba hozzák. Tömegük elérheti a teljes tömeg ötven százalékát. A csonttal együtt alkotják az izom-csontrendszert.

Ők visszatartást biztosítanak a térben, mozgást futás, séta, úszás és így tovább. Ne pihenjen még nyugalomban sem. Ezenkívül megóvják a belső szerveket, hőt termelnek és tápanyagokat tárolnak..

A beépítés megkezdi a működést, a jel eléri a mély rétegeket. És képesek megváltoztatni a hosszát és a feszültséget is, ami lehetővé teszi számunkra a súlyemelést. Az erősség függ az egységek számától, amelyek egy adott időszakban részt vesznek egy adott területen, és azok szinkronizálásától.

Néha azonban a rostok kimerülnek. Ennek oka a szinaptikus végződésekben lévő mediátorok ellátásának kimerülése vagy a bomlástermékek felhalmozódása, oxidáció az oxigén hiánya miatt. És helyreállítása lehetővé teszi, hogy újra aktívan mozogjon. Az ábrán az ember lábainak izmainak szerkezetét vesszük figyelembe.

Funkciók

A törzs mozgásának és stabilizálásának alapvető funkciói mellett a lábaknak van egy másik érdekes funkciójuk is: amikor a felső végtagok elvesznek, a kezek helyettesítőivé válnak. Segítségükkel az emberek tollot tarthatnak, gépelhetnek egy számítógépen, és akár autóval is vezethetnek.

ízületek

Három fő részből áll:

Ízületi felület - porc tetején.

Táskák - a csontok között helyezkednek el, és a felületek határán tartják, majd átjutnak a perioszteumba.

Az üreg szinoviális folyadékot tartalmaz, amely kenje a porcot, és ezért minimalizálja a mozgás során fellépő súrlódást.

Csípő

Gömb vagy csésze alakú. A legnagyobb és legerősebb. Hosszú ideig hatalmas terheknek vannak kitéve. A szomszédos csont fejét a teljes felületen hialin porc borítja. A szomszédos területet részben a szinoviális membrán alkotja. A nyálkahártya-berendezés jelenléte kevesebb erőt és növeli a sérülések kockázatát. Az izomszövet segít az ízületnek a forgás, hajlítás, hígítás, döntés, elrablás, súlymegtartás és a megfelelő testtartás kialakításáért..

Térd

Bonyolult felépítésű, mivel több részből áll. Az artikuláció könnyen ki van téve a negatív hatásoknak, amelyek akár fogyatékossághoz is vezethetnek. Komplex beidegződéssel és érrendszerrel rendelkezik.

Stabilitását a rugalmas szerkezet meniszci porc formációi biztosítják. A kompozíció három csontot, két nagy szalagot, inat és egy sok zacskót tartalmazó kapszulát tartalmaz. Mozog az elülső és a függőleges tengelyen, munka közben gyakorlatilag az összes izom részt vesz.

Boka

Az alsó lábszár csontok (kicsi és nagy sípcsont) és a gerinc képezi. Ez az egész csontváz referenciapontja, ugyanakkor a legsebezhetőbb része is. Ez a rész nagyon hosszú és nehezen gyógyítható. A kötések motoros tevékenységet végeznek, és rögzítik az összes komponenst anatómiailag helyes helyzetben. A hátát erős, nagy Achilles-ín erősíti.

Milyen izomcsoportok vannak a lábakon

Medencei terület

Az izmokat itt két csoportra osztják:

 • Belső - meghajolja a végtagot és megdönti a medencét.
 • Kültéri - részt vesz az egyensúly fenntartásában.

Maga a régió védi a belső szerveket, tartja a gerincét. Az ízületei és a rostok felelősek a fordulásokért és az elrablásokért.

Csípő

Számos különféle elemből áll, amelyek három izomcsoportot alkotnak.

Elülső combcsont

Milyen izmok vannak ezen a zónában a lábakban a csípőízület hajlítói és a térdhosszabbítók, neveket és jellemzőiket az alábbiakban vesszük figyelembe.

A négyfejű

Konvex henger formájában a patella aljára és oldalsó széleire erősíti, meghosszabbítja a térd sípcsontját, és a gyomorhoz közeledve meghajlik. Négy kapcsolattal rendelkezik, amelyek mindegyikét függetlennek tekintik.

Oldalirányban széles

Ez a négyfejű izom nagy részét képezi. Található a nagyobb trochantertől a patellaig. Leggyakrabban guggolva működik, extensor funkciókat végez.

Medialis széles

Opciói megegyeznek a fentiekkel. Durva vonalból származik, és inakkal végződik. Bekapcsolja a munkát, amikor lungeket végez, ugrik, segíti a guggolást.

Közép széles

Ez a lapos izom a combcsont között helyezkedik el: oldalsó és mediális. A végbélizom fedezi fel felülről. Az egyik végén a combhoz kapcsolódik a csípőízület, míg a másik végén részt vesz a patellaris ligamentum kialakításában..

Egyenes

A felső részben helyezkedik el, kapcsolódik a medencecsonthoz, majd a térdízülethez megy. Meghosszabbítja az alsó lábat és meghajolja a combot. Hozzájárul az egyensúlyhoz.

Hátsó izmok

Három izom képviseli, mindkettő ugyanazt a funkciót látja el - hajlítás és nyújtás a térdben, átgondolja rövid leírását, és megtudja, melyik és hol van.

Kétfejű

Két feje van, az első az isiában található, és a második a durva vonal oldalsó részéből származik. Ez azt is lehetővé teszi, hogy centrifugáljuk és fenntartjuk az egyensúlyt..

Félig úszóhártyás

Ez az izom a leghosszabb, ahol az ülőgumó az epikondil köré hajlik.

Semi-ín

Az ischialis tubercle-ben jön, a térd közelében halad át, a tibialis tuberosity-hoz kapcsolódik.

Mediális csoport

Ezeket ólomnak is nevezik, mivel tevékenységük az izomszövet csökkentése. Ezen a területen gyakran nyújtások és könnyek fordulnak elő, ezért érdemes edzeni. Öt izmot tartalmaz.

Vékony

A szemérem területén található. Az a lábát kinyújtja és elforgatja.

Fésű

Az egyik végén a szeméremmel, a másik pedig a comb középső részével kapcsolódik. Részt vesz a comb addukciójában és hajlításában. Aktív aktív gyaloglás és futás közben, valamint az egyensúly fenntartása.

Hosszú vezetés

Mint az előző, sík is. Úgy néz ki, mint egy háromszög. Az anteromedial oldalon található.

Rövid vezetés

Kis méretű, ahogy a neve is sugallja. A sporttevékenységek során nagyon érzékeny a sérülésekre, hosszú ideig gyógyul. Található a kocsmától le.

Nagy ravasz

A comb mélyén helyezkedik el, ezért nehéz megvizsgálni. A medencét az alsó végtagokkal igazítja.

Lábszár

Ezek az izmok összehúzódnak, amikor csak egy nap több ezer alkalommal járnak, de ez nem elég ahhoz, hogy szép formát kapjon. Vegyük figyelembe a lábak izomcsoportját, minden nevével, és a fénykép három részre osztható.

Elülső

A következő izmok képviselik: sípcsont, ujjak hosszabbítója, illetve hüvelykujja.

Vissza

Szerkezete a következőket tartalmazza: tricepsz (ideértve a gastrocnemius-t és soleus-t), planta, poplitealis, hosszú hüvelykujj-flexor és flexibilis hüvely, hátsó tibiális izom.

Borjú

Egy pár húsos részből áll, amelyeket a térdízület kapszulahöz rögzítenek. Az izom a láb felületén helyezkedik el, és úgy van kialakítva, hogy hajlítsa azt, valamint a láb lenyugtatására.

Lepényhal

Ez a vastag izom az előző belsejében helyezkedik el, és ugyanazokat a funkciókat látja el. Emellett részt vesz a kalcaneális ín kialakításában. Tartja a süllyedést a billenéstől, fenntartja az egyensúlyt a boka területén.

Oldalsó

Hosszú és rövid peroneális. Az első - meghajlik és behatol a lábba, a másodikban ugyanazok a funkciók szerepelnek - a láb elrablása.

Fenék

Három alkotóelem képviseli. Mindegyiknek egyetlen fő feladata van - az alsó láb meghajlítása és a comb meghosszabbítása.

Nagy

A combcsont felső részéhez kapcsolódik és a csípőízület körül hajlik. Ez a legerősebb. Segít a test függőleges tartásában, és a lábát is mozgatja járás, futás és ugrás közben.

Átlagos

A csípőcsonthoz kapcsolódik. Dolgozzon a csípő és a medence elrablásával, és egyenesítse a hajlított testet is.

Kicsi

Eltér az illum külső felületétől és csatlakozik a combcsonthoz. Ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a fent leírt, ugyanazon terület izmai.

Izomfunkció

Nem igazán gondolkodunk azon, hogy az izmok hogyan működnek a mozgásunk során, mert nekünk mindezen műveletek automatikusan végrehajtódnak. Az emberi test egy kialakult mechanizmus, amelynek minden elemének megvan a maga funkcionális.

A négyfejű

A térd meghosszabbításával működik. Az alkotó végbél izom az öv testében 90 fokos szögre hajlik, miközben a többi izomtól külön működik.

A comb hátsó része

Alapvetően ez az izomcsoport ugyanúgy működik, nevezetesen: a csípőízületben terjed és térdre hajlik. Meghosszabbítja a testet a medence területén, ha egy végtag rögzítve van, akkor egy nagy gluteus izommal jár együtt. A hajlított térd lehetővé teszi az alsó láb be- és kifutását.

Fenék

Működnek, amikor a csípő csökkent, és forgatják őket befelé és kifelé. Ha a végtagok rögzítve vannak, akkor hajlítsa le a testet, és tegye a medencét oldalirányba.

Vezető

Őket nevezik még támogatóknak vagy „erkölcsi izmoknak”. A csípő megteremtésében játszott kulcsfontosságú szerepük mellett a medence régió hajlításában és nyújtásában, valamint a végtag tengelyirányú forgásában is részt vesznek. Fontos jellemzőik egy másik, hogy részt vesznek a hajótest stabilizálásában. Ezeknek az izmoknak a gyakorlása segít gyorsan manőverezni, ami különösen fontos az aktív sportoknál.

Hátsó sípcsont

A térd és a láb hajlítása mellett az izmok itt meghúzzák az állkapcsot, lenyugtatják a lábát, hajlítják az ujjaikat, és állva a talajhoz nyomják.

A lábizmok fő patológiája

nyáktömlőgyulladás

Lehet akut, krónikus vagy visszatérő. Sérülések, mechanikai irritációk, fertőzések vagy diatézis miatt fordul elő. Gyakran a sportolókban jelentkezik, melyeket fokozott folyadékfelhalmozás, fájdalom, duzzanat, bőrpír, csökkent motoros aktivitás jellemez.

A kezelést ortopéd traumatológus végzi. Különleges kezelési módot írnak elő, fájdalomcsillapítókat, gyulladáscsökkentő és szükség esetén antimikrobiális gyógyszereket. Súlyos esetekben műtétet végeznek.

A káros eredmény:

Gyakorlati edzéstáblázat az alsó végtagok izmaira bursitiszben az útmutatótól az anatómiáig.

Emelje fel a lábát, hogy hajlítsa a térdét, és maradjon. Ismételje meg a mozgást egy másikval

A hátán fekszik, térd hajlítva, a kezek a test mentén fekszenek

Emelje fel térdét, fogja meg kezével, tolja be a testhez, amennyire csak lehetséges, pihenjen és térjen vissza a kiindulási helyzetbe

synovitis

A szinoviális membrán gyulladásának folyamata, amelyben a folyadék felhalmozódik.

Sérülések, allergiás reakciók, neurológiai rendellenességek miatt fordul elő. A szifilisz és a tuberkulózis is társulhat..

A beteget fájdalom, duzzanat, hyperemia és hipertermia okozza..

A terápia egyénileg a vizsgálaton alapul. A műtétet ritkán alkalmazzák. A patológia figyelmen kívül hagyása annak krónikus formává alakul.

Ezen betegségek klinikai képének sok közös vonása van. Nagyon kívánatos a klinikára történő időben történő áttétel. Ez segít megelőzni a legtöbb kellemetlen következményt..

A „Menni akarok” gyermekközpontban modern protéziseket, tagokat, kötszereket hoznak létre a beteg testének egy részének rögzítéséhez és javításához. Csakúgy, mint a fogyatékossággal élő gyermekek rehabilitációja és alkalmazkodása.

Neuromuscularis rendellenességek és kezelési módszerek

Görcsök. Az emberi izomrostok szerkezetében az ionok kiegyensúlyozatlansága vagy a vízhiány miatt merülnek fel. A szálak összehúzódnak, megszilárdulnak, és nem tudnak gyorsan pihenni, ezzel kellemetlenséget okozva. Kezelje őket gyógyszerrel, masszázzsal.

myositis

Gyulladásos folyamat. Számos különféle eredetű betegséget egyesít. A gyulladásgátló gyógyszerek lehetővé teszik a harcot.

Myasthenia gravis

Hiba a szinapszis munkájában. Ez a rostok túlzott fáradtságával nyilvánul meg. Ritkán figyelik meg, hogy az örökletes faktor fontos szerepet játszik. Sok rendszer működését gátolja. Gyakran elegendő a gyógyszeres kezelés, ritkán eltávolítják a csecsemőmirigyet.

ficamok

Az egyik legkellemetlenebb jelenség. Felhívják a figyelmet a funkciók elvesztésére, hipertermiára és fájdalomra. A megelőzés érdekében edzés előtt jól fel kell melegítenie.

Alapvető gyakorlatok az összes lábizomcsoport számára névvel és fényképpel

Első zömök

Valamilyen okból a közelmúltban ezt a fajt indokolatlanul elfelejtették. De nagyon hiába.

Mindenekelőtt azt kell mondani, hogy súlyzóval végzik a mellkason. Rendkívül egyszerűen végrehajtható, ugyanakkor a rakomány egy részét hátulról is eltávolítja.

kitöréseket

Természetesen be kell vonni őket a képzési programba. Nagyon izmokat dolgoznak, és a legkevésbé traumásak is.

Az első lépésekben csatlakoztassa a tükör előtt. A lábnak egyértelműen a csípő alatt kell lennie, hogy egyenes vonal alakuljon ki. Lélegzetenként - egy lépés előre. A súlyt egyenletesen kell elosztani. Három derékszöget kell kialakítani: a négyfej és a csomagtartó között, a jobb és a bal térdben. Aztán - a kiindulási helyzetbe.

Elég egyszerű, nem igaz?

És most, általános hibák:

 • Nem kötelező végtag.
 • A derékszög megsértése.
 • Esik a felszínre.
 • A hátsó rész lekerekítése.

A gyakorlat nagyon sokoldalú, súlyozással, oldalra, csavarással elvégezhető.

Román holtteher

Nagyon hatékony testmozgás. Mely izmok vannak a lábakon, a munka részét képezi. Gluteális és borjú, valamint az alsó részét is terheli. Ahol van haszon és sérülések. Fontos, hogy betartsa az ajánlásokat és a biztonsági óvintézkedéseket..

Állandó a lábujjak

Főként kaviárt fejleszt. Számos változatban megteheti: otthon, a szimulátorban, súlyzóval vagy súlyzóval. Óvatosan kell eljárni a térdízületi problémákkal küzdő emberek kezelésekor, mivel nagy terhelés van rájuk. Ne felejtsük el az előmelegítést és az előkészítést.

A legjobb eredmény a tudományos megközelítéssel járó képzésben

Ebben a cikkben részletesen megvizsgáltuk az összes anatómiai struktúrát. Hogyan lehet leírni a lábak izmait? Ez az ismeret szükséges az edzés során történő hasznosság maximalizálása érdekében. A strukturált és komoly megközelítés biztosítja a képzés sikerét.

Az emberi alsó végtagok anatómiája: szerkezeti jellemzők és funkciók

A személy alsó végtagjainak anatómiája különbözik a test többi csontszerkezetétől. Ez azért történt, mert a gerinc fenyegetése nélkül kellett mozogni. Gyaloglás közben az ember lábai rugóznak, a test többi részének terhelése minimális.

Az alsó végtagok szerkezetének jellemzői

Az alsó végtagok csontvázja további, amelyben három fő rendszer található:

Az alsó végtagok anatómiája és az összes többi közötti fő funkcionális különbség az állandó mobilitás, az izmok és az ízületek károsodásának kockázata nélkül.

Az alsó végtagi öv másik jellemző tulajdonsága az emberi csontrendszer leghosszabb csőcsontja (combcsont). A lábak és az alsó végtagok az emberi test leginkább sérült szervei. Elsősegélynyújtáskor legalább ismeri a testrész felépítését.

Az alsó test váz két részből áll:

 • medencecsont;
 • két medencecsont áll, amely a sacrumhoz kapcsolódik.

A medence nagyon szorosan és mozdulatlanul van a testhez rögzítve, hogy ezen a területen ne legyen sérülés. Amikor ennek a résznek a törése egy személyt kórházba kell hoznia, és minimalizálnia kell a mozgását.

A többi elem szabad, nem rögzítve más emberi csontrendszerrel:

 • sípcsontot alkotó sípcsont;
 • farkas csontok (lábak);
 • metatarsális csontok;
 • a lábujjak csontok;
 • combcsont;
 • térdkalács;
 • szárkapocscsont.

Az emberben az alsó végtagok kialakulása a lehetséges további mozgás céljából zajlott, ezért fontos az egyes ízületek egészsége, hogy ne kerüljön sor súrlódásra és az izmok ne sérüljenek meg.

Az ízületek fájnak? - Ez a krém képes „feltenni a lábát” még azok számára is, akiknek fájdalmas a séta több éven át..

Meniszkusz felépítése

A meniszkusz porcos anyagból készült bélés, amely védi az ízületet és héja annak számára. Az alsó végtagok mellett ezt az elemet az állkapocsban, a csuklóban és a mellkasban is használják.

A térdízületben kétféle elem létezik:

Ha ezek az elemek károsodnak, akkor leggyakrabban a meniszkusz károsodása van, mivel ez a legkevésbé mozgékony, azonnal forduljon orvosok segítségéhez, különben hosszú ideig járhat a mankókon a sérülés rehabilitációja érdekében..

Alsó végtag funkció

Fő funkciók:

 • Támogató. A lábak speciális fiziológiája lehetővé teszi az ember számára, hogy normálisan álljon, fenntartsa az egyensúlyt. A károsodás előfordulhat egy általános betegség - lapos láb - miatt. Ennek eredményeként fájdalom jelentkezhet a gerincben, a test megfáradhat a hosszú séta után.
 • Tavasz vagy értékcsökkenés. Segít az emberi mozgás enyhítésében. Az izületek, az izmok és a speciális tömítések (meniszci) révén hajtják végre, amelyek lehetővé teszik az esés enyhítését, felismerve a rugó hatását. Vagyis a csontváz többi része mozgás, ugrás, futás közben nem sérül.
 • Meghajtás. Az ember mozgását izmok segítségével hajtja végre. A csontok egyfajta tőkeáttétel, amely az izomszövetet meghajtja. Fontos tulajdonság az idegvégződések nagy száma, amelyek segítségével a mozgás jele továbbadódik az agyba.

Az alsó végtagok csontok

Sok csont van, de ezek többsége integrálódik a rendszerbe. A kis csontokat külön-külön figyelembe venni nincs értelme, mivel funkciójukat csak akkor látják el, ha kombinációban működnek.

Csípő

A comb a térd és a csípőízület közötti terület. Ez a testrész nemcsak az emberekre jellemző, hanem sok madár, rovar és emlős számára is. A comb alján található az emberi test leghosszabb csőcsontja (combcsontja). Az alak hasonló a hengerhez, a hátsó fal felülete durva, amely lehetővé teszi az izmok rögzítését.

A comb alsó részében (mediális és oldalsó condyle) kicsi a megoszlás, ezek lehetővé teszik a comb ezen részének a térdízülethez való rögzítését mozgatható módszerrel, vagyis a mozgás fő funkciójának akadályok nélküli elvégzése érdekében a jövőben.

Az izomszerkezet séma három csoportból áll:

 1. Elülső Lehetővé teszi a térd hajlítását és hajlítását 90 fokos szögig, ami nagy mozgékonyságot biztosít.
 2. Mediális (középső rész). Az alsó végtag meghajlása a medence területén, a comb mozgása és forgása. Ezenkívül ez az izomrendszer elősegíti a térdízület mozgását, bizonyos fokú támogatást nyújtva..
 3. A hátsó. Biztosítja a láb hajlítását és meghosszabbítását, végrehajtja az alsó láb forgását és mozgását, hozzájárul a test forgásához.

Lábszár

A sípcsont a térd közelében kezdődik és a láb kezdetével ér véget. Ennek a rendszernek a felépítése meglehetősen bonyolult, mivel szinte az egész emberi test nyomását érinti az állkapocson, miközben egyetlen ér sem akadályozhatja a vér mozgását, és az idegvégződéseknek normál módon kell működniük..

A dobpálca a következő folyamatokat segíti:

 • az ujjak meghosszabbítása / hajlítása, beleértve a hüvelykujjat is;
 • a mozgási funkció megvalósítása;
 • lágyítsa meg a lábnyomást.

Láb

A láb az emberi test alsó végtagja, miközben egyedi felépítésű. Egyes ujjakban az ujjhegyek azonos szinten vannak, másokban a hüvelykujj kiáll, a harmadikban egyenletesen mozognak a kisujjig.

Ennek a végtagnak a funkciói hatalmasak, mivel a láb képes állandó ellenállni a napi terhelésnek, amely az ember testtömegének 100-150% -át teszi ki. Feltéve, hogy átlagosan napi hatezer lépést járunk, de ritkán, ha fájdalmat éreznek a lábak vagy az alsó lábak, ami azt jelzi, hogy ezen alsó végtagok normálisan működnek.

A Stop lehetővé teszi:

 • Tartsa meg az egyensúlyát. Minden síkban mozgatható, amely nemcsak a sík, hanem a lejtős felületen is segít..
 • Tolja el a talajtól. A láb segít fenntartani a test súlyegyensúlyát, miközben bármilyen irányba mozoghat. Pontosan neki köszönhető a lépés, miután az ember egész teste mozogni kezd. Láb - a fő fulcrum.
 • Csökkentse a vázrendszer többi részének nyomását, lengéscsillapítóként működik.

ízületek

Az ízület egy olyan hely, ahol kettő vagy több csont kapcsolódik egymáshoz, amely nemcsak együtt tartja őket, hanem a rendszer mozgékonyságát is biztosítja. Az ízületeknek köszönhetően a csontok egyetlen csontvázat alkotnak, ráadásul meglehetősen mozgó.

Csípőizület

A csípőízület az a hely, ahol a medence régiója kapcsolódik a testhez. Az acetabulumnak köszönhetően az ember elvégzi az egyik legfontosabb funkciót - a mozgást. Ezen a területen az izmok rögzítve vannak, amelyek további rendszereket működtetnek. A szerkezet hasonló a vállízülethez és lényegében hasonló funkciókat lát el, de csak az alsó végtagokon.

Hip funkciók:

 • mozgásképesség iránytól függetlenül;
 • támogatás nyújtása egy személy számára;
 • elrablás és redukció;
 • comb forgása.

Ha nem veszik figyelembe a medence körüli sérüléseket, a test fennmaradó funkciói fokozatosan zavartak lesznek, mivel a belső szervek és a csontváz többi része hibás értékcsökkenést szenved..

Térdízület

A térdízületet a következők alkotják:

 • ízületi kapszula;
 • idegek és erek;
 • szalagok és meniszci (az ízületek felülete);
 • izmok és mozghatatlan inak.

A térdízület megfelelő működése esetén a csészének csúszni kell a szerkezetben lévő porcanyaggal bevont mélyedések miatt. Sérülés esetén a csontok megsérülnek, az izomszövet törlődik, erős fájdalom és állandó égés érezhető.

Bokaízület

Izom-csontrendszeri ínképződményekből áll, az alsó végtagok ez a része gyakorlatilag mozgathatatlan, viszont a térdízület és a láb ízületei között kommunikál.

A csukló lehetővé teszi:

 • a láb különféle mozgásának széles köre;
 • biztosítson vertikális emberi stabilitást;
 • ugrás, futás, bizonyos gyakorlatok végrehajtása sérülés kockázata nélkül.

A terület a legkevésbé érzékeny a kis mozgékonyság miatt fellépő mechanikai sérülésekre, amelyek töréshez és az ágy pihenésének szükségességéhez vezethetnek, amíg a csontszövet helyre nem áll..

A láb ízületei

Biztosítsa a láb csontjainak mozgását, amelyeknek mindkét lábán pontosan 52 van.

Ez az emberi test összes csontjának körülbelül egynegyede, tehát az alsó végtagok ezen a területén az ízület állandóan feszült és nagyon fontos funkciókat lát el:

 • szabályozza az egyensúlyt;
 • hagyja, hogy a láb meghajoljon, és csökkentse a terhet;
 • szilárd talpalapot képezzen;
 • hozzon létre maximális támogatást.

A láb károsodása ritka, de minden sérülést fájdalmas érzések és a mozgásképtelenség és a test súlyának a lábakba történő áthelyezése nélküli kísérése kíséri..

Izmok és inak

Az alsó zóna teljes izomrendszere osztályokra oszlik:

Ingek - a mozgathatatlan rész, amely összeköti az izmokat, biztosítja azok normális működését és erős rögzítését a csontokhoz.

Az izmok két kategóriába sorolhatók:

Az alsó láb és a láb izmai lehetővé teszik:

 • hajlítsa meg térdét;
 • erősítse meg a láb helyzetét és annak támasztását;
 • hajlítsa meg a lábát a boka.

Az izmok fő feladata a csontok ellenőrzése, mint egyfajta tőkeáttétel, és ezeket működésbe helyezik. A lábizmok az egyik legerősebb a testben, mert éppen ezek teszik az embert járni.

Egy hónapon belül megszabaduljon az ízületi gyulladástól és az osteochondroztól

A hát és az ízületek 5 napon belül meggyógyulnak, és 20 év múlva visszatérnek! Csak szükséges.

Az alsó végtagok artériái és vénái

Az alsó végtagok sok stressz alatt vannak, ezért szükség van az izmok folyamatos táplálására és erős véráramra, amely tápanyagokat tartalmaz.

Az alsó végtagok vénarendszerét elágazása különbözteti meg, két típusa van:

 • Mély vénák. Gondoskodjon a vér kifolyásáról az alsó végtagokról, a már kiszűrt vért eltávolítják.
 • Felületes erek. Biztosítsa az ízületek és az izomszövet vérátjuttatását, biztosítva számukra a szükséges anyagokat.

Az artériák hálózata kevésbé változatos, mint a vénás, de funkciójuk rendkívül fontos. Az artériákban a vér nagy nyomás alatt áramlik, majd az összes tápanyagot a vénás rendszer továbbítja.

Az alsó végtagokban összesen 4 artéria található:

 • csípő;
 • combcsonti
 • térdhajlati;
 • lábszár artériák.

A fő forrás az aorta, amely egyenesen a szívizom régiójából indul el. Ha a vér nem áramlik megfelelően az alsó végtagokban, akkor az ízületekben és az izmokban égető érzésre utaló fájdalmas érzések fordulnak elő..

Az alsó végtagok idegei

Az idegrendszer lehetővé teszi az agy számára, hogy információt kapjon a test különböző részeiről, mozgási izmokat állítson be, elvégezze összehúzódását vagy fordítva. Ez elvégzi a test összes funkcióját, és ha az idegrendszer sérült, az egész test teljesen szenved, még akkor is, ha a sérülésnek helyi tünetei vannak..

Az alsó végtagok beidegzésekor két idegi plexus található:

A combcsont idege az alsó végtagok régiójában az egyik legnagyobb, ezért a legfontosabb. Ennek a rendszernek köszönhetően a lábvezérlés, a közvetlen mozgás és más izom-csontrendszeri műveletek elvégzésre kerülnek.

A femorális idegbénulás esetén a teljes alábbi rendszer a központi idegrendszerhez (az idegrendszer központjához) való kapcsolódás nélkül marad, vagyis eljön az idő, amikor lehetetlenné válik a lábak ellenőrzése..

Ezért fontos az idegplexusok sértetlen megőrzése, a sérülések megakadályozásának megakadályozása és az állandó hőmérséklet fenntartása, elkerülve az alsó végtagok ezen részének változásait.

Ha a hát, a nyak vagy az alsó rész fáj, ne késleltesse a kezelést, ha nem akarja a kerekes székben végződni! A hát, a nyak vagy az alsó hátfájás krónikus fájdalma a csontritkulás, sérv vagy más súlyos betegség fő jele. A kezelést most el kell kezdeni.

Az alsó végtagok csontok és ízületek vizsgálata

Az alsó végtagok sérüléseinek első tüneteinek megjelenésekor azonnal diagnosztizálni kell a problémát a korai szakaszban..

Az első tünetek lehetnek:

 • húzási fájdalom megjelenése a borjúizmokban;
 • a lábak általános gyengesége;
 • ideggörcsök;
 • a különböző izmok állandó keményedése.

Ugyanakkor, ha még kis fájdalom is folyamatosan fennáll, ez egy lehetséges károsodásra vagy betegségre utal.

Általános ellenőrzés

Az orvos ellenőrzi az alsó végtagokat látási rendellenességek szempontjából (a patella növekedése, duzzanat, véraláfutás, vérrögök stb.). A szakember arra kéri a beteget, hogy végezzen el néhány gyakorlatot, és mondja el, hogy érezhető-e fájdalom. Ily módon fel lehet fedezni egy olyan területet, ahol a betegség lehetséges.

Goniometry

A goniometria az alsó végtagok további vizsgálata, modern technológiával. Ez a módszer lehetővé teszi az ízületek és a patella oszcillációk amplitúdójának eltéréseinek azonosítását. Vagyis ha van eltérés a normától, akkor ok van gondolkodni és elkezdeni további kutatások elvégzését.

Az alsó végtagok sugárdiagnosztikája

A sugárzás-diagnosztika több típusa létezik:

 • Röntgen. A készülék készít egy képet, amelyben cserélhető ki a csontváz károsodása. Nem szabad azonban azt gondolni, hogy csak a repedéseket és töréseket észlelik a röntgenfelvételek; bizonyos esetekben üregek is észlelhetők, ami a test kalciumhiányához kapcsolódik..
 • Az arthográfia hasonló az előző módszerhez, azonban a fényképeket pontosan a térdízület területén készülnek a meniszkusz integritásának ellenőrzése céljából..
 • A számítógépes tomográfia egy modern és drága módszer, de rendkívül hatékony, mivel a mérési pontosság pontossága csak milliméter.
 • Radionuklid módszerek. Segítsen egy szakembernek az alsó végtagok és az ízületek kóros állapotának azonosításában.

Vannak további, magántulajdonban lévő kutatási módszerek:

 • ultrahang vizsgálat (ultrahang);
 • mágneses rezonancia képalkotás (MRI).

Egyes módszerek hatékonysága ellenére a legmegbízhatóbb megoldás a több kombinációja annak érdekében, hogy minimalizálják a betegség vagy sérülés észlelésének esélyét..

Következtetés

Ha valaki furcsa érzéseket észlel az alsó végtagok területén, akkor azonnal végezzen vizsgálatot az egyik városi klinikán, különben a tünetek súlyosbodhatnak és olyan betegségekhez vezethetnek, amelyek kezelése több mint egy évet vesz igénybe..

Sok éves tapasztalattal rendelkező reumatológus és a nehrusti.com webhely szerzője. Több mint 20 év segít az embereknek hatékonyan kezelni a különféle ízületi betegségeket.

Mit mondnak az orvosok az ízületek és a gerinc kezeléséről? Dikul V.I., orvostudományi doktor, professzor: Évek óta dolgozom ortopédként. Ez idő alatt a hát és az ízületek különböző betegségeivel kellett szembenéznem. Csak a legjobb gyógyszereket javasoltam a betegeimnek, de ennek ellenére egyikük eredménye megütött! Teljesen biztonságos, könnyen kezelhető, és ami a legfontosabb - az okot befolyásolja. A gyógyszer rendszeres használatának eredményeként a fájdalom egy nap alatt eltűnik, és 21 nap alatt a betegség 100% -kal teljesen elmúlik. Ez határozottan a 21. század legjobb eszközeinek nevezhető..